Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Đa văn hóa

Một diễn đàn thông tin toàn diện về vấn đề việc làm và tinh thần doanh nghiệp, với trọng tâm đặc biệt là sự thấu hiểu và nhạy cảm về khác biệt văn hóa.

Chúng tôi hướng đến cộng đồng.

Chúng tôi muốn chủ động tham gia hoạt động kinh tế bằng cách tìm hiểu những công việc tiềm năng cho tương lai.   

Tham gia diễn đàn sẽ có các diễn giả từ nhiều bên chủ chốt (vd. Cơ quan Phát triển Bang, các hội đồng thành phố, Cơ quan Phát triển Vùng ở Tasmania, bộ phận điều phối việc làm chính phủ Úc, lãnh đạo các ngành nghề, các cơ sở dịch vụ việc làm, các cơ sở đào tạo, v.v.). Diễn đàn sẽ mang đến nhiều kiến thức nhằm giúp mở mang tầm nhìn của mọi người, sẽ truyền cảm hứng để người tham gia đánh giá về định hướng/bối cảnh kinh tế của Tasmania, để họ có thể sáng tạo đổi mới, và để họ tìm được vị trí của mình. Tất cả các buổi trò chuyện sẽ có hỗ trợ thông dịch khi cần. Chín ngôn ngữ (bao gồm tiếng Anh) sẽ được hỗ trợ.

Diễn đàn cũng sẽ kết nối cộng đồng với những dịch vụ hỗ trợ hiện hữu, giúp các nguồn thông tin dễ dàng tìm kiếm hơn đối với cộng đồng đa văn hóa.

Dự án này nhằm mục đích là một phần của lộ trình khôi phục kinh tế hậu COVID. Dự án được tài trợ bởi Hội đồng thành phố Hobart và Hội đồng thành phố Glenorchy.