Chúng tôi là nhóm những người hỗ trợ cộng đồng đến từ nhiều bộ phận văn hóa khác nhau. Chúng tôi quan tâm đến an sinh của cộng đồng mình. Chúng tôi muốn hỗ trợ cộng đồng tạo ra và tìm kiếm những cơ hội việc làm nhiều ý nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh nhiều khó khăn của dịch COVID-19.

Người quản lý dự án là Jade Li, một nhà vận động hỗ trợ cộng đồng tích cực trong cộng đồng người Trung Quốc, và cũng là thành viên của cộng đồng đa văn hóa rộng lớn hơn. Đội làm việc của chúng tôi bao gồm các tình nguyện viên đến từ nhiều nhóm văn hóa khác nhau.