• शीर्षक १: बाहिरी बजार मा के छ? भविष्यका रोजगारहरू के हुन्? (सेप्टेम्बर ५ मा अंग्रेजी)

• विद्यमान अर्थव्यवस्था संरचना, आर्थिक दृष्टि, परियोजनाहरू प्रगतिपथमा र योजनामा।

 • नवीन व्यवसाय मोडेल

  • शीर्षक २: कुन अवस्थित स्रोतहरू विशिष्ट कार्यहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन उपलब्ध छन्? ( अक्टोबर १० तारिख अंग्रेजी)

 • रोजगार सेवा प्रदायकहरू

• सरकारी रोजगार सहायता

• बिजनेस तास्मानिया बाट साना व्यवसाय सहायता कार्यक्रम

• व्यवसाय सल्लाहकारहरू

• प्रशिक्षण प्रदायकहरू

  • COVID-१९ प्रतिबन्धहरू साथै अनुदान आवश्यकताहरू अवलोकन गर्न, आयोजकले तीन स्थानहरूमा सत्रहरू आयोजना गर्नु पर्छ। कृपया उल्लिखित  क्यालेन्डर अबलोकन गर्नुहोस्।